اپلیکیشن موبایل

شاید تاکنون مشاهده کرده باشید که برخی به جای گفتن عبارت نرم افزارهای موبایل، از اپلیکشین‎های موبایل استفاده می‌کنند. این در حالی است که میان نرم افزار (Software Program) و (Application Software) تفاوت زیادی وجود دارد. آنچه که ما از آن به عنوان نرم افزارهای موبایل استفاده می‌کنیم همان Software Program است که به سادگی…